2010 KTM 690 Duke

2010 KTM 690 Duke2010 KTM 690 Duke black